Studentene og fakultetet ønsker å premiere gode forelesere som har evne til å inspirere til faglig engasjement hos studentene.
Foreleserprisen blir delt ut hver høst, og går til en foreleser som har undervist i emner ved Det Matematiske-Naturvitenskapelige fakultet forrige akademiske år (høst og vår). En person kan kun få prisen en gang, så det er ikke mulig å nominere noen som har fått prisen før. Her kan du se en oversikt over hvem som har fått prisen tidligere.
Hvert fagutvalg nominerer inntil en kandidat fra hvert fagområde, etter innspill fra studentene ved sitt instituttet. En komité bestående av en student fra hvert fagutvalg, to fra Realistutvalget og dekanen ved fakultetet avgjør hvem av de nominerte som får prisen.

Så hvis du ønsker å nominere noen til foreleser, send en mail til fagutvalget på fagutvalget.fft@uib.no innen onsdag 25.09!