Bachelorstudenter på siste året kan få tilgang til fysisk!

Fagutvalget kan nå annonsere den gledelige nyheten om at alle som studerer bachelor på siste året kan få tilgang på  Bjørn Trumpys hus (fysisk)! 
For å få tilgang må denne avtalen lastes ned og leses for å se om du oppfyller kriteriene. Kriteriene er som følger:

- Må være bachelorstudent på siste året og oppnådd 110 studiepoeng

- Må ha ambisjoner om å ta mastergraden ved IFT

- Forplikter seg til retningslinjene i avtalen

Ta videre kontakt med lederen for Fagutvalget, Andreas Hagen på Andreas.hagen@student.uib.no, for samtale  og underskrift.