Norske Fysikkstudenters Konferanse vil i år holdes den 4-6 mars i Trondheim.  Dette er en sosial og faglig konferanse for fysikkstudenter ved UiB, UiO, og NTNU. For mer info om konferansen og påmelding se invitasjon her.

IFT vil i år dekke deler av utgiftene for turen. For å få støtte fra IFT må de som reiser søke om dette her før 10 februar. De som reiser må ordne med transport selv og støtten vil bli refundert etter turen. Overnatting vil skje på skoler, mer info om dette kommer.