NOKUT ønsker å vite hvor god studiekvalitet du mener at du har! Alle som har fått tilbudet bør svare på spørreundersøkelsen.

NOKUT er i gang med en studentundersøkelse, kalt Studentbarometeret. Denne undersøkelsen gir studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, og alle 5.årsstudenter på integrert masterprogram er med. Den informasjonen som du gir blir brukt til å sammenligne linjer på tvers av høyskoler og universiteter, og viser hvordan det egentlig står til med Utdannings-Norge.

 

FFT oppfordrer alle som har fått tilbud om å svare på spørreundersøkelsen til å gjøre dette. Les mer på NOKUT og svar på spørreundersøkelsen her.