Undervisningsprisen deles ut hvert år, der formålet er å premiere en enkelt underviser eller undervisningsgrupper som inspirerer studentene til faglig engasjement. 

Undervisningsprisen deles ut hver høst og gjelder for forrige akademiske år (høst og vår). Man kan vinne undervisningsprisen flere ganger, men det må gå 5 år mellom hver gang. Det må derfor undersøkes hvilke personer som har vunnet prisen tidligere før man nominerer en kandidat. Oversikt over tidligere vinnere er tilgjengelig på Realistutvalgets sider.

Hvert fagutvalg nominerer inntil en kandidat fra hvert fagområde, etter innspill fra studentene ved sitt institutt. Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programområde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetstyret og dekanus.

Frist for å nominere forelesere tilhørende IFT er 25. mai, undervisere kan nomineres ved å følge linken.